Voronoiova mozaika

3D Voronoiova mozaika vyplňuje celý prostor a je tvořena nepravidelnými buňkami, jejichž stěny jsou mnohoúhelníky. Jednu buňku si můžete prohlédnout dole (vložte myš do obrázku, stiskněte tlačítko a otáčejte buňkou).

Pozorovatel č.  počítadlo
jiná buňka    jiná buňka    jiná buňka    jiná buňka    tato buňka
Zpět k barevným buňkám